Hrotový systém proti ptactvu

Ochrana proti holubům - co byste měli vědět

 

Členité fasády objektů poskytují velmi vhodné životní podmínky pro holuba skalního (columba livia), což potvrzuje velké množství těchto ptáků sídlících zejména na historických, ale i na moderních budovách, a s tím spojené znečištění vysoce agresivním holubím trusem. Holubí trus způsobuje nejen narušování omítky, ničí estetický vzhled budovy, ale může být zdrojem alergických onemocnění a mnoha parazitů a ptačí chřipky přenosné na člověka.

Holubi si zvlášť vybírají taková místa, která jim poskytnou bezpečí a ochranu před nepříznivým počasím, kde mohou zahnízdit nebo ze kterých mají blízko k potravě (nižší římsy domů na náměstí a na pěších zónách). Ochrana budov proti ptactvu je vysoce specializovaná oblast v ochraně proti škůdcům. Ptáci žijící ve městech jsou schopni se podle potřeby přesouvat z objektu na objekt, velmi dobře se adaptují na změněné podmínky a jsou velmi odolní. Úspěšná ochrana daného objektu je závislá na vhodně zvoleném ochranném systému, jeho kvalitě a zkušenosti instalační firmy. Může se stát, že po instalaci ochranného systému na ošetřené ploše sedí holub. Dle našich zkušeností se jedná o schopného jedince, který disponuje nadprůměrnou obratností a naučí se v systému pohybovat nebo je to často holubice, která v místě ošetření má hnízdo s mladými a snaží se k němu za každou cenu dostat nebo aspoň se zdržovat v jeho blízkosti . Jelikož mu usednutí a vzlet však činí velké obtíže, je zcela pravidlem, že po dvou až třech týdnech si najde jiné vhodnější hnízdiště a ošetřenou plochu opustí. V případě holubice je to tak dlouho až pochopí, že nemá dále smysl setrvávat u bývalého hnízdiště. Pokud ani po této době pták plochu neopustí, je třeba exponované místo ošetřit jiným způsobem (hustější systém, změna systému místo hrotů, síť atd.).

 

Podle tvaru plochy a stupně napadení ptactvem je nutné zvolit nejúčinnější systém. Na jedné budově může být použito v různých sektorech i několik druhů systémů. Ošetření rozdělujeme podle stupně zatížení na velmi, středně a málo exponované plochy.

Velmi exponované plochy jsou ty, které ptáci využívají pro noční odpočinek a hnízdění. V případě pouze preventivního ošetření se ptáci na tyto plochy budou vracet. K represivnímu je nutné použít pouze sítě nebo pokud je plocha vhodná použít hrotový systém jako je systém: KRAUPNER® BLUE&RED LINE Ošetřené plochy musí být důsledně pokryty hroty v celé délce a šířce.

Středně exponované plochy plochy jsou využívány přes den pro odpočinek, často v blízkosti pravidelného zdroje potravy. Zde se používá rovněž síťový , hrotový nebo lankový systém.

Málo exponované plochy plochy ptáci osídlují náhodně a je možné ošetřit pouze okraje ploch, tak aby se co nejvíce ptákům znepříjemnilo přistání. Zde se používají hrotové, lankové systémy, rotační systém pavouk nebo repelentní tmely.

Při ošetření velmi a středně exponovaných ploch je velmi pravděpodobné, že se vlivem setrvačnosti nebo výhodnosti pozice objektu, ptáci přesunou na nejbližší neošetřené plochy.

Řadit podle 
Výrobce 

Popis produktu Hrotový systém H 111 Ochrana proti
Hrotový systém H111 pro silně zatížené plochy do 50 mm a okraje střech

naše cena 51 KčPopis produktu Hrotový systém H 111 V Ochrana
Hrotový systém H111 V vertikální poloha lepení

naše cena 60 KčPopis produktu Hrotový systém H 112 Ochrana proti
Hrotový systém H112 pro okapové žlaby a silně zatížené plochy do 70 mm

naše cena 71 KčPopis produktu Hrotový systém H 113 Ochrana proti
Hrotový systém H113 pro hřebeny střech a silně zatížené plochy do 180 mm

naše cena 76 KčPopis produktu Hrotový systém H 114 Ochrana proti
Hrotový systém H114 pro silně zatížené plochy do 110 mm

naše cena 60 KčPopis produktu Hrotový sytém H 118 Hrotový systém
Hrotový systém H118 pro stropy a rohy říms - proti hnízdění jiřiček

naše cena 71 KčHrotový systém je určený pro ošetření všech typů
Hrotový systém H123 pro silně zatížené plochy do 200 mm

naše cena 84 KčPopis produktu Hrotový systém H 126 Ochrana proti
Hrotový systém H126 pro silně zatížené plochy do 250 mm

naše cena 96 KčPopis produktu Hrotový systém H 127 Ochrana proti
Hrotový systém H127 pro silně zatížené plochy do 300 mm

naše cena 112 KčPopis produktu Hrotový systém O113 FLEXI -
Hrotový systém O 113 - celokovový hrotový systém ohebný

naše cena 157 KčObsah: 290 ml Balení: kartuše barva: bílá  
Den Braven - Mamut Glue bílá 290 ML

naše cena 145 Kč